Complementair therapeut Mirentxu
De zorg met een totaal visie

Welkom

Persoonsgerichte zorg 


Juist wanneer u kwetsbaar wordt en merkt dat lichaam of geest beperkingen geven wilt u  zich veilig en vertrouwd voelen. Ziekte houdt vaak, zeker in het begin in dat u zichzelf geïsoleerd voelt. Dat kan zijn door gedwongen in bed te moeten blijven, te ziek zijn of in het ziekenhuis moeten verblijven. U ligt min of meer buiten het normale leven. U wilt zich als zieke niet buitengesloten voelen, vooral als men dan ook nog eens over u heen met u praat. De betrekking tussen de cliënt en de therapeut is niet dezelfde als de betrekking tussen de cliënt en diens partner. De betrekking is afhankelijk van de relatie die er is tussen twee mensen. Een partner zal naar aanleiding van de mededeling, naar de medicijnkast gaan en een pijnstiller pakken. Met andere woorden in de meeste gevallen zal de partner acuut reageren en begrijpen wat de boodschap is. Ik zal in de meeste gevallen eerst gedegen onderzoek doen en daarna samen met u bepalen wat wenselijk is.

Ook u bezit een niet tastbare levenskracht. Zo genezen vaak zelf wonden en worden wij beter van griep en komen wij door onvermijdelijke stressvolle periodes in ons leven heen. Door allerlei verstorende factoren van ons systeem raken wij uit evenwicht. Dan volgen signalen van ons lichaam zoals niet meer goed in je vel zitten, hoofdpijn, onbegrepen, moeheid, stressklachten etc. Daarna gaan klachten pas over in blijvende klachten en ziektes. Klachten zijn vaak in eerste instantie niet aan te tonen in bloed en urine of te zien op röntgenfoto’s en scans, maar ze zijn wel een signaal dat er iets aan de hand is

De Oosterse geneeskunde wil oorzaken van ziekte en pijn begrijpen om zo te kunnen komen tot verbetering van de klachten.

De Oosterse geneeskunde gaat uit van de mens als geheel, lichaam en geest. Daarnaast is ieder mens anders en kent zijn eigen wijze waarop hij/zij het best benaderd kan worden. Daardoor zijn verschillende therapieën ontstaan, elk met zijn eigen ingang.

Praktijk Mirentxu is gespecialiseerd in:

Therapieën door gesprekken en middelen

Lichaamsgerichte therapieën

Psychisch gerichte therapieën

Oosterse geneeswijzen

Onze facebookpagina is multicultureel georiënteerd en geeft u uiteenlopende informatie over natuurenergie, wetenswaardigheden en actuele seizoenen tips.


 

 

 

 

 

© Praktijk Mirentxu